Zavřít

Podmínky portálu

 • StavebninyBazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Ludvík Stemmer, IČO: 04505174 (Neplátce DPH) se sídlem V Jedlovci 148, 25163 Všestary, dále jen Provozovatel.
 • Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.
 • Veškeré služby webového portálu StavebninyBazar.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základních služeb StavebninyBazar.cz – například zvýraznění inzerátů, přednostní výpis inzerátů umístěných na webovém portálu StavebninyBazar.cz
 • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce StavebninyBazar.cz nebo dobrými mravy.
  Zejména pak editaci inzerátů, které jsou označeny jako prodané a přesunout je do příslušné kategorie.
 • Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám webového portálu StavebninyBazar.cz.

Na inzertním serveru StavebninyBazar.cz je zakázána inzerce:

 • Která nikterak nesouvisí s tématem webového portálu StavebninyBazar.cz
 • Která porušuje platné zákony České republiky.
 • Která obsahuje jakoukoliv reklamu, kromě obchodního účtu.
 • U které není uvedena alespoň minimální cena.
 • Která neobsahuje obrázky.

Odpovědnost provozovatele

 • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 • Provozovatel neodpovídá za činnost návštěvníků StavebninyBazar.cz ani za způsob jakým služby StavebninyBazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb StavebninyBazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb StavebninyBazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • StavebninyBazar.cz vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete StavebninyBazar.cz, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, StavebninyBazar.cz vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Zpracování osobních údajů

 • Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro účely užívání služby StavebninyBazar.cz, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané inzerentem či zájemcem při užívání webového portálu StavebninyBazar.cz (zejména registrační údaje, IP adresu a další).
 • Inzerent tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele, a to na inzerentem poskytnuté e-mailové adresy.

Registrací na portálu StavebninyBazar.cz uživatel souhlasí s těmito podmínkami využívání služeb.

Aktualizace 20.4.2023

V případě dotazů či připomínek nás prosím kontaktujte.

Untitled